Земји кои учествуваат во програмата за отповикување на визниот режим?

Америка

ЕСТА апликација

Електронски систем за авторизација на патувањето

Започни ги патувањата во часови 72